İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AMAÇ, BENİMSEME, YALNIZLIK DÜZEYİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL AĞLARI KULLANIMI


Akyazı E. , Tutgun Ünal A.

Global Media Journal, cilt.3, sa.6, ss.1-24, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Global Media Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.1-24

Özet

Günümüzde başta gençler olmak üzere toplumun geneli tarafından büyük bir kullanım oranına kavuşan sosyal ağlar iletişim alışkanlıklarımızı ve buna bağlı olarak yaşam tarzlarımız değiştirir hale gelmiştir. Bu denli önem arz eden sosyal ağların hangi amaçlarla kullanıldığını ve ne derece benimsendiğini araştırmayı hedefleyen bu çalışma hedef kitle olarak üniversite öğrencilerini almıştır. Gelecekte mensupları olacakları yeni medyayı şekillendirme potansiyelleri olmasından dolayı özellikle iletişim fakültesi öğrencileri seçilmiştir. Araştırma kapsamında aynı zamanda aralarındaki farka da değinebilmek adına devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrencileri dâhil edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amacı Ölçeği” ile “Sosyal Ağları Benimseme Ölçeği” kullanılmıştırKişisel Bilgi Formu” ile öğrencilerin demografik özellikleri ile sosyal ağ sitelerikullanımına yönelik kişisel özellikleri (cinsiyet, günlük kullanım miktarı, ne zamandan beri sosyal ağ sitelerini kullandığı vs.) belirlenmiştirAraştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçları1) Sosyal etkileşim-iletişim amaçlı kullanım2) Tanıma ve tanışma amaçlı kullanım3) Eğitim amaçlı kullanım faktörleri kapsamında incelenmiştirÖlçeklerin analizi ile öğrencilerin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları, kişisel özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin 5faktör kapsamında (Yarar, Kullanım kolaylığı, Sosyal Etki, Kolaylaştırıcı faktörler, Topluluk kimliği) sosyal ağları benimseme düzeylerinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Son olarak araştırmadaüniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile sosyal ağları benimseme düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığına dair analizlere de yer verilmiştir.