Adli Tıp ve Etik


Gürpınar K., Turan Yurtsever N. , Erbilgin M.

Çağdaş Klinik Etik, Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR,Gülbüz SEZGİN,Kadircan KESKİNBORA,Öztan USMANBAŞ,Ömür ŞAYLIGİL, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.295-308, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.295-308
  • Editörler: Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR,Gülbüz SEZGİN,Kadircan KESKİNBORA,Öztan USMANBAŞ,Ömür ŞAYLIGİL, Editör

Özet

Adli tıbbi uygulamalarda hekimler, öncelikle tıp etiğini kendilerine rehber edinirken öte yandan hukuki usul ve yaptırım hiyerarşisi doğrultusunda sırasıyla; anayasa, milletlerarası anlaşmalar, usul kanunları ve kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler ve bildirgeleri dikkate almak ve gerçekleştirdikleri uygulamanın ilgili yasal düzenlemelerin madde ve içeriklerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.

Hekimler, adli nitelikteki olaylarda, hasta-hekim iletişiminde hastalık dışında farklı etmenlerin yer aldığı veya hasta yararının yasal düzenlemelerle çatıştığı durumlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda toplum yararı, hastanın yararı, etik ilkeler, uluslararası ve ulusal yasal uygulamalar hekimin akıl süzgecinden geçerken hızlıca yorum yapması da gerekir. Bu bölümde adli tıpta sıkça karşılaşılan ve hekimlerce çözümlenmesinde zorluklar yaşanan birkaç örnek olgu sunulmuştur.