Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarında Yer Alan Temel Kavramların İncelenmesi


Creative Commons License

Uyanık Balat G. , Kılıç Z., Değirmenci Ş., Ünsal F. Ö.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.424-441, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 44
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.424-441

Özet

 Kitaplar, çocukların gerçek dünya ile bağ kurmasını sağlayan araçlardan birisidir. İyi kurgulanmış, uygun görsellerle bezenmiş, kaliteli resimli çocuk kitapları, çocukların sadece eğlenceli zaman geçirmesini sağlamakla kalmayıp, tüm gelişim alanlarının da olumlu yönde desteklenmesini sağlayabilmektedir. Resimli çocuk kitaplarının eğitici ve öğretici yönlerinin dikkate alındığı bu çalışmada; okul öncesi dönem çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarında yer alan temel kavramların incelenmesi ve bu temel kavramlar arasında fen kavramlarının hangi sıklıkta yer aldığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara illerindeki yayınevlerinde yayınlanmış olan ve İstanbul ili, Anadolu ve Avrupa yakalarında bulunan, çocuk kitabevlerinden rastgele olarak seçilmiş, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 200 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Döküman analizine dayalı nitel bir araştırma olan bu çalışmanın verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Temel Kavramlar Kontrol Listesi” ve “Kitap Künye Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Temmuz – Ağustos 2016 aylarında, üç araştırmacı tarafından toplanmış olup verilerin değerlendirilmesinde, betimleyici analizlerden frekans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; resimli çocuk kitaplarının kaç yaş grubuna yönelik olduğuna dair bilginin kitapların çoğunda yer almadığı; incelenen kitapların geneline bakıldığında bu kitaplarda temel kavramların çok fazla yer almadığı; çeviri kitaplarda okuma ve fen – matematik kavramlarının yerli kitaplara oranla daha çok kullanıldığı belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Resimli hikaye kitabı, temel kavramlar, BOEHM-3 2000
 Books are tools that enable children to connect with real world. Picture books that have high quality fiction and visuals do not only help children to spend a good time but also support children’s all developmental areas. This study focuses on educational aspects of children’s picture books. The aim of the study is to analyze basic concepts in picture books for preschool children and to determine the frequency of science concepts among these basic concepts. The study group of the research has created from 200 children's books for preschool children, randomly selected from the children's bookstores in Istanbul, Anatolia side and Europe side, published mainly in Istanbul and Ankara publishing houses. Document analysis of qualitative research method was used in the study. “Basic Concepts Checklist” and “Book Imprint Form” developed by researchers were used for data collection. The data of the study was collected by three researchers in July - August 2016 and frequency analysis was applied from the descriptive analyzes in the evaluation of the data. As a result; the information about how many children's books are intended for the age group is not included in the majority of the books; When the general review of the books examined reveals that these books do not take up much of the basic concepts; It has been determined that the concepts of reading and science - mathematics are used more in translated books than the books written in Turkey. Keywords: Picture book, basic concept, BOEHM-3 2000.