Darülfünun'dan Üniversite Reformuna; Hukuk-ı Siyasiye-i Osmaniye Derslerinden Hukuk-ı Amme Derslerine Dönüşüm ve Genel Kamu Hukuku Dersinin Geçmişine Dair Notlar


Akkaya R.

Prof.Dr.Mehmet Akad'a Armağan, Bihterin Dinçkol,Nihat Bulut,Rukiye Akkaya Kia vd., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.77-99, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Der Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.77-99
  • Editörler: Bihterin Dinçkol,Nihat Bulut,Rukiye Akkaya Kia vd., Editör

Özet

Genel Kamu Hukukunun darülfünun yıllarında müfredata girişi, içeriği, dersin hocaları ele alınmış ve ilk hocalardan biri olan Kemalpaşazade Said Beyin ders notlarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yapılmıştır.