Akademisyenlerin Gözünden Sporda Sosyal Alanlardaki Araştırma Yöntemi Yaklaşımlarının İrdelenmesi


ELMAS S. , AÇIKGÖZ S., AŞÇI F. H.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri