Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi: Önemli kararlar için nicel yaklaşımlar


Orak N. H.

Akademisyen , Ankara, 2020

 • Basım Tarihi: 2020
 • Yayınevi: Akademisyen
 • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

İçindekiler:

 • Bölüm 1 : Yaşam Döngüsü ve Sistem Odaklı Düşünme
 • Bölümün Öğrenme Amaçları
 • Yaşam Döngülerine Genel Bakış
 • Mühendislik ve Çevrenin Kısa Tarihçesi
 • Yaşam Döngüsü Düşüncesi
 • Yaşam Döngüsünde Sistem Odaklı Düşünme
 • Yaşam Döngüsü Düşüncesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Tarihi
 • Yaşam Döngüsü Düşüncesi Olmadan Alınan Kararlar
 • Yaşam Döngüsü Modellerinde İlgilenilen Girdiler ve Çıktılar
 • Girdi ve Çıktılardan Etkilere
 • Tasarım Seçimlerinin Rolü
 • Yaşam Döngüsü Düşüncesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Ne Değildir?
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 2 : Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini Destekleyen Nicel ve Nitel Yöntemler
 • Bölümün Öğrenme Amaçları
 • Temel Nitel ve Nicel Beceriler
 • Veri Kaynakları ile Çalışma
 • Doğruluk vs. Hassasiyet
 • Belirsizlik ve Değişkenlik
 • Anlamlı Basamakların Yönetimi
 • Aralıklar
 • Birimler ve Birim Dönüşümleri
 • Enerjiye Özgü Hususlar
 • Emisyon Kullanımı veya Kaynak Kullanım Faktörleri
 • Tahminler ve Hesaplamalar
 • İyi Varsayımların Nitelikleri
 • Tahminlerinizi Doğrulama
 • Nicel (Kantitatif) Modeller Oluşturma
 • Nicel ve Nitel Değerlendirme İçin Üç Adımlı Bir Yöntem
 • Bölüm özeti
 • Bölüm 3 : Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Bölüm için Öğrenme Hedefleri
 • Mühendislik Alanında Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Gelecekteki Değerlerin Günümüze Dönüştürülmesi
 • Kamu Projelerinde Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Deterministik ve Olasılıklı YDMA
 • Bölüm özeti
 • Bölüm 4 : ISO YDA Standardı - Hedef ve Kapsam
 • Bölüm için Öğrenme Hedefleri
 • Standartlara Giriş
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirme Standardı
 • ISO YDD Etüt Tasarımı Parametreleri
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 5 : Yaşam Döngüsü Envanter Analizi için Veri Toplama ve Yönetim
 • Bu Bölüm için Öğrenme Hedefleri
 • ISO Yaşam Döngüsü Envanter Analizi
 • Yaşam Döngüsü Yorumlaması
 • Yaşam Döngüsü Veri Kaynaklarının Tanımlanması ve Kullanılması
 • YDE Veri Modülü Meta Veri ve Biçimleri
 • İkincil Verilere Başvurma
 • İkincil Veriler ve Meta Veriler Hakkında Ek Hususlar
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 5 için İleri Materyal
 • Bölüm 1 - ABD LCA Digital Commons üzerinden Verilere Erişim
 • Bölüm 2 - SimaPro’da YDE Veri Modüllerine Erişim
 • Bölüm 3 - openLCA’da YDE Veri Modüllerine Erişim
 • Bölüm 4 - Elektronik Tablo Tabanlı Proses Akış Diyagramı Modelleri
 • Bölüm 6 : Çoklu Çıktı Proseslerinin ve Çok Fonksiyonlu Ürün Sistemlerinin Analizi
 • Bu Bölüm için Öğrenme Hedefleri
 • Birden Fazla Ürünlü Prosesler İçin Akışların Paylaştırılması
 • ABD YDE Veri tabanında Proses Akışlarının Paylaştırılmasına Bir Örnek
 • Bölüm Özeti
 • İlave Okuma
 • Bölüm 7 : YDD’de Belirsizlik ve Değişkenlik
 • Bölümdeki Öğrenme Hedefleri
 • Belirsizlik ve Değişkenliğe Yönelik Yöntemler
 • Belirsizlik ve Değişkenliğe Yönelik Nicel Yöntemler
 • Aralıklarla Proses Akış Diyagramı Bazında Örnek
 • Hassaslık Analizi
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 8 : Ekonomik Girdi-Çıktı Modelleriyle YDD Taraması
 • Bölümdeki Öğrenme Hedefleri
 • Girdi-Çıktı Tabloları ve Modelleri
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine Uygulanan Girdi-Çıktı Modelleri
 • GÇ-YDD Modellerinde Belirsizlikler
 • Çevresel Girdi-Çıktı YDD Modeline Giriş
 • ÇGÇ-YDD Örneği: Otomobil Üretimi
 • GÇ-YDD Modelleri ile Beşikten Kapıya Analizlerinin Ötesi
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 8 için İleri Materyal - Genel Değerlendirme
 • Bölüm 1 - Leontief (Girdi-Çıktı) Model Denklemlerinin Lineer Cebir Türevi
 • Bölüm 2 - Emtialar, Endüstriler ve EGÇ (EIO) Metodlarının Kullanım Çerçevesi
 • Bölüm 3 - GÇ-YDD Modellerinde Fiyatlar ile İlgili Ayrıntılar
 • Bölüm 4 - Endüstride Sınıflandırılmış Sektörlerden EGÇ Model
 • Sektörlerine Eşleştirme Örnekleri
 • Bölüm 5 - Çoklu Nihai Talep Girişlerinin Modelleme Etkileri
 • Bölüm 6 – EGÇ Modellerinin Kullanımında Elektronik Tablo ve
 • MATLAB Yöntemleri
 • MATLAB’da EGÇ-YDD
 • Bölüm 7 – GÇ-YDD Tabanlı Belirsizlik Analizi: Aralıklarla İlgili Örnekler
 • 8. Bölüm için İleri Materyal – Bölüm 8
 • Bölüm 9 : İleri Yaşam Döngüsü Modelleri
 • Bölüm için Öğrenme Hedefleri
 • YDD’ye Proses Matrisi Temelli Yaklaşım
 • Proses ve GÇ Temelli Matris Formülasyonları Arasındaki Bağlantılar
 • Proses matrisi yöntemlerinin üretim sonrası aşamalara genişletilmesi
 • Hibrid YDD Model Kategorileri
 • Bölüm Özeti
 • 9. Bölüm İleri Materyal– Bölüm 1 – MATLAB’deki proses matris modelleri
 • 9. Bölüm İleri Materyal – Bölüm 2 – SimaPro’daki Proses Matris Modelleri
 • 9. Bölüm İleri Materyal – Bölüm 3 – openLCA’da Proses Matris Modellerİ
 • 9. Bölüm İleri Materyal – Bölüm 4 – Proses matris modellerinde paylaştırma
 • 9. Bölüm İleri Materyal– 5. Başlık – Hibrit ÇGÇ-YDD Modelleri
 • 9. Bölüm İleri Materyal – 6. Başlık – Proses Matris Modellerindeki Bağlantılar:
 • ABD LCI (ABD-YDE) ve EIO-LCA (ÇGÇ-YDD) kıyaslaması
 • 9. Bölüm İleri Materyal – 7. Başlık – Proses Matris Modellerindeki Belirsizlik:
 • ABD YDE Vaka Çalışması
 • Bölüm 10: Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi
 • Bölümdeki Öğrenme Hedefleri
 • Neden Etki Değerlendirmesi?
 • Etkilere ve Etki Değerlendirmesine Genel Bakış
 • ISO Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi
 • Bölüm Özeti
 • 10. Bölüm İleri Materyal - 1. Başlık Matris Matematiğiyle YDED
 • 10. Bölüm İleri Materyal– 2. Bölüm – SimaPro’da Etki Değerlendirmesi
 • için Proses Matris Modelleri
 • 10. Bölüm İleri Materyaller– 3. Başlık – Etki Değerlendirme Yöntemi
 • Seçimi ile İlişkili Belirsizlikler
 • Bölüm 11
 • Bölüm 11 için İleri Materyal: Olasılıklı Yöntemler ve Simülasyon
 • Bölüm 12: Gelişmiş Hibrit Önemli Nokta ve Yol Analizi
 • Bölümün Öğrenme Amaçları
 • Birleştirilmiş YDD Yöntemlerinin Sonuçları
 • Yapısal Yol ve Ağ (Network) Analizi
 • Yapısal Yol Değişim Yöntemi
 • Bölüm Özeti
 • Bölüm 12 için İleri Materyal - Bölüm 1 - SPA için MATLAB Kodu