Isı İle Çeken Polyester İpliğin Kullanımı İle Üretilen Halı Desenlerinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi


Özdemir Uysal B.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Kahramanmaraş, Türkiye, 18 - 20 Şubat 2020

  • Basıldığı Şehir: Kahramanmaraş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Isı İle Çeken Polyester İpliğin Kullanımı ile Üretilen Halı Desenlerinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi

 

Başak Özdemir Uysal[1]

 

Özet

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı iplik yapılarının tasarlanması tekstilin tüm alanlarında yeni olanı yaratma isteğinde önemli bir adım olmuş, tasarımların görsel etkilerinin artmasına sebep olmuştur. Dokuma eylemini oluşturan temel öğelerden biri olan iplik, farklı halı tasarımlarının ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde, özellikle yer döşemesi olarak kullandığımız, aynı zamanda tasarım öğesi olarak da gördüğümüz halılarda biçimin ön planda olduğu görülmektedir. Tüketicilerin beklentileri, renk, leke ve çevreye uyumun ön planda olduğu günümüz halılarında, halının sadece desen ve renk olarak değil aynı zamanda farklı yüzey tasarımlarının da oluşmasına ve yeni arayışlara sebep olmaktadır.

Bu bildirinin amacı, makine halısı tasarımında hammaddenin/ipliğin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kullanımıyla ortaya çıkan farklı yüzey oluşumlarının/yapılarının tasarıma kattığı değeri örneklerle irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Halı Tasarımı, Dokuma Tasarımı, Polyester İplik, Hammadde

 

 

 

Aesthetic Evaluation of Carpet Patterns Produced by the Use of Heat-Drawing Polyester (Shrink) Yarn

Abstract

With the development of technology, designing different yarn structures has been an important step in the desire to create a new product in all areas of textile, causing an increase of designs’ visual effects. Yarn, which is one of the basic components of weaving, is an important factor in the creation of different carpet designs.

Nowadays, it is seen that the form is at the forefront especially in carpets that we use as flooring and which we also see as a design element. In today's carpets, where the expectations of consumers are color, stain and harmony with the environment are at the forefront, the carpet causes not only patterns and colors but also different surface designs and new searches.

The purpose of this paper is to examine the added value created by different surface formations / structures that arise with the use of the physical and chemical features of the raw material / yarn in the machine carpet design with examples.

Keywords: Rug Designs, Weaving Design, Poliester Yarn, Raw Materials[1] Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, basakozdemir@marmara.edu.tr