Çocuk hastalara birinci basamakta yazılan parenteral antibiyotiklerin mevsimlere göre incelenmesi.


Akıcı N., Aydın V., DÖNERTAŞ B., AKICI A.

Uluslararası Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Kongresi 2019, 26 - 29 Eylül 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri