Hasta Dosyaları Üzerinden Malpraktis Dava Tartışmaları Sağlık Hukukunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği


SERT G.

“Sağlık Hukukunda Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu, Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye, 16 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye