Lisans Öğrencilerinin Okuduklarını Anlama Becerisi Üzerine Bir Araştırma: Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Örneği


Ertek B.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.47

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.47

Özet

Fransız dili eğitimi bölümünde/ana bilim dalında eğitim gören öğrencilerin Fransızca okuduklarını anlama becerisindeki performanslarının incelenmesi bu araştırmanın amacıdır. Çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenmiş oldukları dile ne kadar hâkim oldukları ve bu dili okurken anlama becerileri test edilmek istenmiştir. Bu sayede, öğrencilerin yapmış oldukları hatalar belirlenmiş ve seviyeleri tespit edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Fransızca öğretiminde toplam 21 birinci sınıf lisans öğrencisine ve 21 dördüncü sınıf öğrencisine DELF B1 seviyesinde iki ayrı okuduğunu anlama egzersizi verilmiş ve elde edilen sonuçlar AOBM’deki kıstaslardan hareketle değerlendirilmiştir. İlk egzersiz bir tabloyu okuyup doğru veya yanlış cevapları işaretlemeyi hedeflerken, ikincisi ise test, doğru-yanlışbilmiyorum ve yorum vb. gibi aktivitelerden oluşmaktadır. Ortaya çıkan veriler şu şekilde yorumlanabilir: öğrencilerin Fransız dilini anlama seviyeleri orta seviyede olduğu, karşılaştırma yapıldığı takdirde, birinci sınıf öğrencilerinin bu konuda daha başarılı oldukları, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise başarılarının daha düşük olduğu gözlenmektedir. Buna ek olarak, birinci sınıf öğrencilerinin “açıklama getiriniz” ibaresine dördüncü sınıf öğrencilerinden çok daha fazla yorum yapmaları açık ve net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin yazma eylemini minimuma indirdikleri ve açıklama yapmak gibi istekleri olmadıkları gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçların nedenleri ve daha sonrası için nasıl bir yol izlenmesi konusunda değerlendirme yapılıp, çeşitli önlemler alınması gerektiği düşünülmektedir.