Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanılı hastaların radyoterapi sonrası sağkalım analizleri ve sağkalımı etkileyen faktörler


ALSAN ÇETİN İ. , AKGÜL Z., BEKİROĞLU G. N. , ABACIOĞLU U., ŞENGÖZ K. M.

6. Ulusal radyasyon onkolojisi kongresi, Türkiye, 21 - 25 Nisan 2004

  • Basıldığı Ülke: Türkiye