Geleneksel Sanatlarda Gelenek ve Gelecek


Creative Commons License

Doğanay A.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim Armağanı, Aziz Doğanay, Editör, Lale Kitabevi, İstanbul, ss.285-306, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Lale Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.285-306
  • Editörler: Aziz Doğanay, Editör

Özet

Asırlar evvelinden süzülüp günümüze kadar gelen Geleneksel Sanatlar daha çok kitap ve yazı etrafında veya mimarî etrafında gelişmiştir. Osmanlı asırlarında Saray'da kurulan Hassa Mimarlık Ocağı veya Camaat-i Nakkâşân gibi ehli-i hiref teşkilatları sayesinde geleneksel sanatlar usta çırak ilişkisiyle öğretiliyor ve ülke çapında üretilen eserler Saray'daki sanatkâr teşkilatlarının gönderdiği projelerin uygulanmasıyla merkezî teşkilat tarafından kontrol ediliyordu. Bu sayede sanat üslûpları bütün yurt genelinde aynı özellileri taşıyabiliyordu. Yerel sanatkârlar da genellikle bu üslûba uyum sağlıyorlardı. Saray'daki sanatkâr teşkilatlarının ortadan kalkmasıyla günümüzde merkezî kontrolü sağlayacak bir üst kurum olmadığı için geleneksel sanatlarda bir çözülme yaşanmış artık ülke çapında ortak bir dönem üslûbu geliştirmek yerine ferdî çalışmalarla bir birinden farklı, çoğu zaman tutarsız işler üretilmeye başlanmıştır. Modern yaklaşımların da etkisiyle geleneksel sanatlar gelenekten tamamen kopma derecesine gelmiştir. Bu yazıda geleneksel sanatların geleneğe bağlılık sorunu ele alınmıştır.