Piezosurgery Assisted Inferior Alveolar Nerve Lateralization


GEDİKLİ G. , BAYRAM F. , GÖÇMEN G. , ÖZKAN Y.

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019