Obezitesi Olan Kadınlarda Tıbbi Beslenme Tedavisi ile Desteklenen Ev Temelli Kombine Egzersizlerin Vücut Kompozisyonuna, Fiziksel Performansa ve Yaşam Kalitesine Etkisi


Creative Commons License

Küçük Yetgin M. , Bozdoğan Polat S. H. , Agopyan A. , Kavazoğlu İ., Meriç Y., İşeri C., ...Daha Fazla

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5336/sportsci.2020-74526
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, obezitesi olan kadınlarda evde uzman olmadan uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ile desteklenen kombine egzersiz modelinin (aerobik ve direnç); vücut kompozisyonuna, el kavrama kuvvetine, esnekliğe, 6 dakika yürüme mesafesine (6DYM) ve yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Obezite polikliniğinde tıbbi takipleri yapılan 9 obez kadının (yaş ort: 45.00±7.31 yıl; Beden Kütle İndeksi ort: 40.96±8.30 kg/m2) araştırmanın başında ve sonunda vücut kompozisyonları (TANITA-SC-330) analiz edilmiş, ayrıca otur-uzan esneklik, el kavrama kuvveti ve 6DYM değerleri belirlenmiştir. Bu testlerinin yanı sıra, katılımcılara yaşam kalitesi anketi (SF-36) uygulanmıştır. Katılımcıların, 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ile yeme alışkanlıkları belirlenmiş besin tüketimleri Beslenme Bilgi Sistemleri (BeBİS 6.1) ile değerlendirilmiş ve bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi düzenlenmiştir. Sekiz hafta süresince katılımcılara video görseli gönderilerek toplamda 39 seans aerobik (4-6 gün/hafta, 15-25 dk/gün) ve 19 seans direnç (3-4 gün/hafta, 12-20 dk/gün) kombine egzersiz programını evlerinde yapmaları sağlanmıştır. İstatistiksel analizlerde Shapiro- Wilks Normallik Analizi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 6DYM (%37.1), el kavrama kuvveti (%19), otur-uzan esneklik (%12.3) ve yağsız vücut kütlesi (%1.7) değerlerinde anlamlı düzeyde artış sağlanmıştır (p<0.05). Vücut ağırlığı (%2.4), beden kütle indeksi (%1.8), vücut yağ yüzdesi (%3.8) ve yağ kütlesi (%5.9) değerlerinin azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Yaşam kalitesi alt boyutlarından; fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, zindelik pozitif yönde değişirken (p< 0.05), sosyal fonksiyon, mental sağlık, emosyonel rol güçlüğü verilerinde anlamlı bir değişim oluşmamıştır (p>0.05). Sonuç: Obezitesi olan kadınlarda sekiz hafta süresince evde uygulanan, tıbbi beslenme tedavisi ile desteklenmiş kombine egzersizler vücut kompozisyonunu olumlu yönde değiştirmiş; esnekliği, kas kuvvetini, fiziksel performansı ve yaşam kalitesini arttırmıştır. Ev temelli egzersizler, obezitesi olan kadınlarda davranış değişikliği sağlamak amacıyla tedavinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ev temelli egzersiz; fiziksel performans; obezite; vücut kompozisyonu; yaşam kalitesi
ABSTRACT
Objective: To investigate the impact of a home based combined (aerobic and resistance) exercise model with medical nutritional therapy on body composition, hand grip strength, body flexibility, 6 minute walking distance (6MWD) and quality of life (QoL) in women living with obesity. Material and Methods: Nine women living with obesity, followed in a university obesity center, were included in the study (mean age: 45.00±7.31 years, Body Mass Index (BMI): 40.96±8.30 kg/m2). Body composition was evaluated at the beginning and the end (TANITA-SC-330). Body flexibility, grip strength, 6MWD tests and QoL survey (SF-36) were administered. Dietary adjustments were processed through Nutrition Informational Systems (BeBİS 6.1). Participants performed 39 sessions of aerobic (4-6 days/week, 15-25 min/day) and 19 sessions of resistance (3-4 days/week, 12-20 min/day) exercise at home with the aid of audio-visual instructions for eight weeks. Shapiro-Wilks Normality Analysis and Wilcoxon Signed Rank Test were used for statistical analyses. Results: A significant increase in 6MWD (37.1%), hand grip strength (19%), body flexibility (12.3%) and fat free mass (1.7%) was encountered (p<0.05). Body weight (2.4%), BMI (1.8%), body fat ratio (3.8%) and fat mass (5.9%) significantly decreased (p<0.05). The subgroups of QoL: physical functioning, role physical, bodily pain, general health and vitality improved significantly (p<0.05), while social functioning, mental health and role emotional showed no significant difference (p>0.05). Conclusion: An eight-week home based combined exercise model in women living with obesity had a beneficial effect on body composition, hand grip strength, body flexibility, 6-minute walking distance and quality of life.

Keywords: Home based exerse; physical performance; obesity; body composition; quality of life