THE EVALUATION OF THE REACTIONS OF FIFTH GRADE STUDENTS TO THEIR INTERPERSONAL PROBLEMS


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Serap K. Ç.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.32, pp.65-74, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 32
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.65-74

Abstract

Daily life is full of different problems at different difficulty levels. Evaluating these problems as a part of development to create healthy communication some problem solving strategies have been developed. The problems of the students who are always in interaction with each other and which problem solving strategies are used are important. In this study, how elementary school students solve their interpersonal problems is investigated and it is thought that the findings would be a contribution to students to develop their own problem solving strategies. The data was collected from 376 fifth grade students and to gather the data, a questionnaire of 20 items was used. The findings obtained from 10 elementary schools are as follows. Students usually solve their interpersonal problems teacher assisted and they don’t sufficiently prefer face to face communication to solve their problems. In the light of these findings, some suggestions have been presented. Key words: Interpersonal problem, interpersonal problem solving strategies, communication

 olarak değerlendirerek sağlıklı bir iletişim kurmak için, çeşitli sorun çözme modelleri geliştirilmiştir. Sürekli etkileşim halinde olan öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve sorunların çözümünde hangi stratejilerden yararlanıldığı önemlidir. Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin kişiler arası sorunları nasıl çözdüklerini incelemek amaçlanmıştır ve elde edilen bulguların öğrencilerin sorunlarını çözme stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Toplam 376 beşinci sınıf öğrencisi ile yapılan bu çalışmada; araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 20 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Toplam 10 ilköğretim okulunda gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda; öğrencilerin kişiler arası sorunlarını daha çok öğretmen katkılı çözdükleri, karşılıklı konuşarak sorunları çözmeyi yeterince tercih etmedikleri belirlenmiştir. Bu araştırma ışığında sorun çözme modellerinin uygulamada kullanılması için gerekli önlemlerin alınması yönünde öneriler sunulmuştur. Anahtar sözcükler: Kişilerarası sorun, kişilerarası sorun çözme modelleri, iletişim