Investıgatıon Of Antıneoplastıc Actıvıty Of Achıllea Nobılıs Subsp. Neılreıchıı Plant In Experımental Breast Cancer.


Sehlan S. S. , HAZAR YAVUZ A. N. , EKENTOK C., TAŞKIN T. , ALAN S., ÖZBAŞ TURAN S. , ...Daha Fazla

International multidiciplinary symposium on drug research development. 01-03 June 2019, Malatya-Turkey, 01 Temmuz 2019