Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü


Arıkan Ö., Oruç Y. , Yaman M.

Tıp Hukuku Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.209-256, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 14
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Tıp Hukuku Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.209-256

Özet

Hekimin uyguladığı tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile hasta ile hekim arasında güven ilişkisi tesis edilir ve hasta vücut bütünlüğünü korur. Aynı zamanda hastanın özerkliğinin sağlanabilmesi için hekimin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi önemli rol oynar. Bu çalışma ile söz konusu yükümlülüğün hukuki dayanakları, kapsamı, unsurları ve sınırları Türk, Alman ve Anglo-Amerikan öğretisi ve yargı kararları ışığında incelenmiştir.

A practitioner has liability for informing patient in order for the medical practice that the practitioner applies to be legal. Informing the patient before getting consent for the medical practice from him/her sets confidence between the practitioner and patients and protects the physical integrity of patient. Implementation of informing liability also plays a crucial role in assuring the patient’s autonomy in practitioner-patient relations. This article examines the legal grounds, scope, conditions and limits of informing liability in the light of Turkish, German and Anglo-American doctrine and judgements.