TRT Historical Series from 1974 to 2020


Creative Commons License

Okumuş M. S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kocaeli University Journal of Social Sciences), vol.1, no.39, pp.37-52, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 39
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35343/kosbed.738725
  • Title of Journal : Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kocaeli University Journal of Social Sciences)
  • Page Numbers: pp.37-52

Abstract

TRT has served as popular and cultural text for TV series broadcasting since 1974, a function that can be evaluated within the context of changing circumstances and attitudes in terms of history, culture and politics.

 

TRT’s historical series productions have developed in unique production conditions and inter-political atmosphere. Taking these facts into consideration, it is worth revisiting the various production periods, titles, and examining the viewers’ expectations from television from past to present.

Bu çalışmada TRT’nin, 1974’ten günümüze uzanan dizi film yayıncılığının popüler ve kültürel bir metin olarak üretildiği yıllardaki tarihsel, kültürel ve politik anlamda değişen dönemleri ve tutumları değerlendirilmiştir.

TRT’nin, kendine özgü yapım koşulları ve dönemler arası siyasi atmosfer içinde ele aldığı tarih dizisi yapımlarının hangi dönemlerde, sayılarda ve başlıklarda ele alındığını, izleyicilerin de geçmişten günümüze televizyondan beklentilerini anlama adına yeniden gözden geçirmek bu manada anlamlıdır.