Kurumsal Yatırım Aracı Olarak Sanat


Kösemen İ. B.

İktisat Dergisi, sa.526, ss.28-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İktisat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.28-39

Özet


Sanatsal ortamın ya da kültürel hayatın, kapitalist mantığın ablukası altında olmadığını; dışında kaldığını varsaymak daha doğruymuş gibi gelir. Sanatın tahakküm kurumlarına karşı protesto gücü olduğu kabul edilir ve bu ölçüde politik olması beklenir. Politikliğini ve muhalifliğini muhafaza ederek özgün bir şeyler söyleyebileceğine ve müşterekten ayrı durarak, müşterek için iyi bir şeyler yapabileceğine inanılır.

Halbuki, sanat artık sermayenin yeni bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Üstelik diğer yöntemlerden daha itibarlı, daha ayrıcalıklı ve daha parlak bir konum sağlar. Çünkü sanat yapıtlarına sahip olmak, sanattan anlıyor olmanın bilgisini yayar. Bunları sergilemekle, yapıtlar bahşedilmiş, bu bilgi izleyicilere geçirilmiş olur. “Sanatseverin, yapıtı onaylamasının onu adeta yeniden yaratması, bunun da, sanatçının yapıtı yaratmasıyla aynı manevi amaca yönelik olduğu” varsayımıyla, sanat yapıtı, izleyici konumundakilere de farklı bir tatmin sağlayacaktır.

 We believe that the artistic environment or cultural life is not under the blockade of capitalist logic; it seems more correct to assume that it remains outside.Art is considered to be a protest force against the institutions of domination and is expected to be political to this extent. It is believed that he can say something original while maintaining his political and opposition, and that he can do something good for the joint by standing apart from the customer.

However, art has now become a new marketing strategy of capital.Moreover, it provides a more prestigious, more privileged and brighter position than other methods. Because having art works spreads the knowledge of understanding art. By exhibiting these, the works are bestowed and this information is passed on to the audience.Assuming that “the approval of the work by the art-lover recreates it, and that this is for the same spiritual purpose as the work of the artist”, the work of art will provide a different satisfaction to the audience.