Serbest Medial Femoral Kondil Flebi ile Alveoler Kemik Defektlerinin Onarımı:Olgu Sunumu


ÇAVUŞ ÖZKAN M. , HASANOV U., SAÇAK B. , ÇELEBİLER Ö. B.

5th International Congress of Lip Cleft and Palate, 27 - 28 Ekim 2018