Çocukluk Çağı Lenfomalarında ve Akut Lösemilerinde Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Relapslarda Tedavi Yaklaşımları


Creative Commons License

Eker N. , Yılmaz Ş.

Çocuklarda Kök Hücre Nakli, Savaş Kansoy, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.105-114, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Diğer
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.105-114
  • Editörler: Savaş Kansoy, Editör

Özet

Çocukluk çağı akut lösemilerinde ve lenfomalarında prognoz dramatik olarak düzelme göstermiş

olup, günümüzde kür oranları %90’lara, akut miyeloid lösemi için %60’lara ulaşmış olmasına karşın,

relaps-refrakter ya da nakil sonrası relaps olan hastalarda prognoz oldukça k.tüdür. Bu durumda, bu

hastalara yönelik yenilikçi yaklaşımlara gereksinim vardır. Bu toparlama yazısında, bu hastalar için güncelolan yaklaşımlardan söz edilecektir.

Although the prognosis of childhood acute leukemias and lymphomas have improved dramatically,

nowadays, reaching a cure rate of 90%, excluding acute myeloid leukemia with a cure rate of

60%, the patients with refractory/relapsed or post-transplant relapsed disease present dismal prognosis,

indicating necessity for innovative approaches. In this review these innovative approaches were mentioned.