Yoğun Bakımda Pnömotoraks Tanısında Usg Kullanımı: Olgu Sunumu


Yıldız M., GÜL F. , Koşansu Y., Bozbay S., CİNEL İ. H.

19.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye