Akut Hastane Ortamında COVID-19 Fizyoterapi Yönetimi: Klinik uygulamaya rehberlik edecek öneriler


Arıkan H., Avcı S., Polat M., Yurdalan S. U. , Tuğay B., Çırak Y.

Teknik Rapor, ss.2-28, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Sayfa Sayıları: ss.2-28

Özet

TANIM VE HEDEFLER Bu belge akut hastane ortamında COVID-19 yönetimi önerilerini ana hatlarıyla anlatmaktadır. Fizyoterapi işgücü planlaması ve hazırlanmasına yönelik tavsiyeleri, fizyoterapi gereksinimini belirleyen bir tarama aracını, fizyoterapi tedavileri ve kişisel koruyucu ekipman seçimine yönelik tavsiyeleri kapsamaktadır.

HEDEF KİTLESİ COVID-19 şüphesi bulunan ve/veya doğrulanan yetişkin hastaların bakımını üstlenen akut bakım ortamındaki fizyoterapistler ve diğer ilgili kişiler

SÜRÜM NUMARASI 1.0

YAYINLANMA TARİHi 23 Mart 2020