GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS YAŞAM TARZI MÜDAHALELERİ İLE ÖNLENEBİLİR Mİ?


KUMRU P., TOPUZOĞLU A. , LÜLECİ N. E.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)