Kemâleddin Harputî'nin Tesbîtü'l-mefhûm fî tahkîki't-tebeiyye beyne'l-ilmi ve'l ma'lûm İsimli Kelâm Risâlesi


Karataş A.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.36, ss.63-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: İslam Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.63-137