Arabibarbus grypus (Heckel, 1843) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin mtDNA sitokrom-b Gen Dizileri Kullanılarak Belirlenmesi


PARMAKSIZ A., şeker ö., OYMAK S. A. , DOĞU Z.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY and TECHNOLOGY, 12 - 15 Temmuz 2017