Belgesel Sinemada Bir Anlatım Biçimi Olarak Görüntü ve Sesin Farklılaşmasına Örnek Süha Arın Sineması


DEMOĞLU M. E.

Kadir Has Üniversitesi 16. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı “Sinema ve Ses”, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye