Determining Selection Criteria and Their Importance of Press Lines in Automotive Industry


Creative Commons License

Kentli A. , Uçak G.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.65-74, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.7240/mufbed.v25i2.065
  • Title of Journal : Marmara Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.65-74

Abstract

The increase rate of change in the economic, political and social environments of business today has led to growing competitiveness, uncertainties and risks. These circumstances have led to a dramatic increase in attention given to strategic planning of all kinds. Planning of production method has itself received a good deal of attention in recent years. Under such circumstances, a firm would have a better chance of success and survival by a judicious spread of its resource and investments achieved through production method selection. In this study, information about selection process used for many industrial production areas will be given. After selecting criteria, an expert survey will be implemented to determine the importance of the criteria. Results showed that technical specifications are much more important than general specifications and specification of the suppliers.

Bugün ekonomi, politika ve iş dünyasında giderek artan değişim süreci belirsizliklere, risklere ve büyüyen rekabete yol açmaktadır. Bu tür ortamlar stratejik planlamanın her çeşidine ilgiyi büyük ölçüde artırmıştır. Son yıllarda üretim metodunun planlanması da ilgi çekmiştir. Böyle durumlarda, bir firma kaynaklarını ve yatırımlarını doğru üretim yöntemini seçerek akıllıca dağıtıp başarı ve süreklilik şansı kazanabilir. Bu çalışmada, birçok üretim alanında kullanılan seçim yöntemi hakkında bilgi verilecektir. Seçim kriterleri belirlendikten sonra uzmanlara yapılan anketlerden bu kriterlerin önem dereceleri belirlenecektir. Sonuçlar teknik özelliklerin genel özellikler ve tedarikçi özelliklerinden daha önemli olduğunu göstermiştir.