8-12 Yaş Gurubu Sporcularının Demografik Özellıkleri, Atletizme Bakış ve Motivasyonları


AĞIRBAŞ İ.

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ve 10 ICHPER-SD Avrupa Kongresi, 17 - 20 Kasım 2004