Diş Protez Teknolojisi Programı Öğrencilerinin Renk Seçme Yeteneklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Shade Selection Abilities Of Dental Technician Students


SINMAZIŞIK G. , DEMİRBAŞ A. B.

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi. 12-15 Kasım 2015 /Antalya, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri