Yükseköğretimde Örgütsel Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stillerine Etkisi


ÇETİN M. , DOĞAN B., FAYDA KINIK F. Ş.

8. EYFOR, 3 - 05 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri