Üst anterior bölgede erken yüklenen kemik seviyesi implantların 5 yıllık klnik, radyografik ve estetik değerlendirmesi


BÜYÜKÜNALDI B., KAHRAMANOĞLU E. , ÖZKAN Y. , ÖZKAN Y.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4 - 07 Eylül 2014