Beden Eğitimi Öğretmenlerinde Kişisel Gelişim İnisiyatifi Alma Bereleri ve Kendini Sabotaj Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Aldemir G. Y.

Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar, Hasan Göksu, Editör, Lambert, Düsseldorf, ss.1-353, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Lambert
  • Basıldığı Şehir: Düsseldorf
  • Sayfa Sayıları: ss.1-353
  • Editörler: Hasan Göksu, Editör

Özet

Geçmişten bugüne değin insanoğlu gerek sosyal hayatında gerekse kültürel hayatında daima başarılı olmayı amaçlamıştır. Bireyin herhangi bir konuda kendini yeterli hissetmesi, o konuda daha başarılı olmasını, daha çok çaba harcamasını ve kararlılığını etkiler. Sosyal bir varlık olması gereği yaşamının her alanında çevresiyle iletişim kurmaya ihtiyaç duyar ve iletişim kurmaya başlar (Cüceloğlu, 2005). Gelişim süreci ilerledikçe kendisinin bir birey olarak farkına varır. Hayatına yön verir ve toplumsal boyutlarda yaşamının sınırlarını çizer. Özel olduğunun, diğer insanlarla benzer ve farklı yönleri bulunduğunun bilinci ve sorumluluğu içinde başkalarıyla birleşip bütünleşir (Gülbahçe, 2010). İnsanoğlu doğduğu günden itibaren başarılı bir birey olmayı amaçlamış ve bu uğurda çabalamıştır. Bu çabaya rağmen birey doğal olarak başarısızlık olasılığı yaşadığı durumlarla da karşılaşmaktadır. Böyle durumlarda başarılı ve güçlü bir benlik algısı sergilemek isteyecektir. Çünkü Benliğini tehdit eden bir unsurla karşı karşıyadır. Günümüz gelişen dünyasında insanın kendine duyduğu özgüven ve bu paralelde aldığı/ alamadığı kişisel inisiyatif becerisi, bütün bunların sonucunda doğabilecek olumlu olumsuz durumlar inisiyatif alma ve özgüvenin ve içsel enerjisinin odağını oluşturmaktadır. Bireylerin özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel gelişim yönlerini geliştirmeleri sınırlı, başarısız ve kendini sabote etmenin önüne geçebilecek bir unsur olduğu düşünülmektedir. Bireyin performansının açık biçimde yetenek ve yeterliliğini yansıttığı bir alanda yetersiz performansından dolayı yüzleşeceği olası bir öz -saygı kaybına tepki olarak gelişen süreçtir (Okyay, 2012). Birey bu süreçte problemi, yetersizliği veya hatayı yüzeysel olarak kabul eden davranış ve özellikleri benimser. Bununla birlikte birey bu süreçte kendisini şu yollarlar güçlendirir. Başarısızlığın benliğine yansımalarını azaltarak, başarının benliğine yansımalarını ise arttırarak kendisinin veya diğerlerinin peformansına ilişkin yüklemelerini kontor eder (Akın ve Anlı, 2011). Değerlendirme içeren tehdit edici durumdan tamamen kaçınır. Benliğiyle ilişkili olumlu geri bildirimleri arttırma, olumsuz geri dönütleri ise azaltma olanağına sahip olan mevcut çevresel etkenlerden korunmaya çalışır. Kendini sabatoj öz-değer, öz-saygı duygusunu koruma arzusunun temelini oluşturmaktadır. Birey bulunduğu toplum içinde, özellikle iş ortamında aptal, beceriksiz duruma düşmemek için ve diğer bireylerin dikkatini başka yöne çekmek için ekstra çaba sarf eder. Kendini koruma adına uzun süreli kendini koruma stratejileri geliştirmektedir (Arkin ve Baumgardner, 1985).