Yabancı Dilde Tıp Eğitimi Tartışması


Creative Commons License

Sarıkaya Ö.

Tıp Eğitimi Dünyası, sa.10, ss.14-19, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.14-19

Özet

Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkan gereksinimler nedeniyle, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında eğitim dilinin tartışılması amacıyla tasarlanmıştır. İngilizce tıp eğitimine bakış açılarını değerlendirmek için öğretim üyelerine bir anket gönderilmiş, öğrenci görüşleri ise atölye ve odak grup çalışmalarıyla elde edilmiştir. Gerek öğretim üyeleri ve gerekse öğrenciler, tıp eğitimi süresince kanıta dayalı bilgiye erişme ve güncel tıbbı izlemede İngilizce’nin önemli olduğunu belirtmişler, ancak öğrenme süreci ve klinik uygulamalarda yabancı dilde tıp eğitiminin yol açtığı sorunları farklı açılardan vurgulamışlardır. Eğitim ve uygulama alanında yapılacak kapsamlı çalışmalarla yabancı dilde tıp eğitiminin olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konmasına ve tartışmanın nesnel bir sonuca ulaşmasına gereksinim vardır.