Kuron Dışı Hassas Tutucularda Matris Tutuculuğunun Azalması Sorununa Bir Çözüm


DEMİRBAŞ A. B.

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi. 12-15 Kasım 2015 /Antalya, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri