MEDICAL TOURISM WHICH IS USED WITH A VARIETY OF PURPOSE IN TOURISM SECTOR: A RESEARCH IN A HEALTH INSTITUTION


Creative Commons License

Seyfullahoğulları Ç. A.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, pp.41-64, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.41-64

Abstract

ÖZET Dünya gündeminde çok önemli bir yer tutan turizmden; ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda beklentileri olan Türkiye’nin turizm olgusuna bakış açısını genişletmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, turizmin çeşitlendirilmesinde gittikçe artan bir öneme sahip olan Medikal Turizmin dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koymak, ülkemizin bu sektördeki payını arttırmak için yapılması gerekenleri belirlemek ve hizmet sunan sağlık personelinin hizmet sunumu açısından gerekli olan eğitim gereksinimlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Veri grubuna öncelikle boyut indirgeme amacına yönelik olarak faktör analizi uygulanmış, daha sonra tanımsal analiz yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.