BASEL SERMAYE YETERLİĞİ ORANINDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KATILIM BANKALARI VE GELENEKSELBANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI ORAN ANALİZİ


ÇATIKKAŞ Ö. , YATBAZ A., DURAMAZ S.

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri