Nûrî, Manzûme-i Âdâb-ı Zikr: er-Risâletü’l-manzûme fî Âdâbi’z-zikri’n-Nakşbendiyyi’l-Hâlidî ve Risâletü’l-manzûme fî Hakki’n-nasîha ve Musâhabeti’l-ihvân, [y.y.] 1308 (1891)


Özkan Z. Ş.

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.13, sa.29, ss.261-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Kitap İncelemesi
  • Cilt numarası: 13 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.261-262