Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Gereksinimlerini Karşılama Kaynakları


Creative Commons License

Adıgüzel O. C. , Berk Ş.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.64-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.64-75

Özet

Yirmibirinci yüzyılda bilgi toplumu olabilmenin gereği olarak yaşam boyu gelişen bilgi ve iletişim

teknolojilerini takip edilebilmesi için toplumu oluşturan bireylerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip

olabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda günümüz eğitim sisteminde yapılandırmacı yaklaşım

temelinde tasarlanan eğitim programları öğrenmeyi öğrenme yaklaşımını merkeze almaktadır. Bu durum sadece

öğrenciler için değil öğretmenler içinde bilgiyi arama, ulaşma, değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev

yapmakta olan teknik öğretmenlerin, bilgi gereksinimlerini karşılarken hangi kaynakları ne sıklıkla

kullandıklarının nicel araştırma deseni kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin

bilgi gereksinimlerini karşılamada yararlandıkları kaynaklar üzerine bir anket formu düzenlenmiş ve teknik

öğretmenlerin görüşlerine sunulmuştur. Araştırma sonuçları teknik öğretmenlerin bilgi gereksinimlerini

karşılarken kitaplarla birlikle ağırlıklı olarak alana ait internet kaynaklarını kullandıklarını gösterirken, bilişim

teknolojileri ve elektrik ve elektronik teknolojileri alan öğretmenleri başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğine

yeni başlayan öğretmenlerin bilgi gereksinimlerini karşılamak için internet kaynaklarını daha fazla tercih ettiklerini ortaya koymuştur.