Comparison of the Utility of Syncope Clinical Decision Rules for the prediction of short amd long-term mortality


taşkın b., KARACABEY S. , ömercikoğlu s., AKOĞLU H. , ONUR Ö. E. , DENİZBAŞI ALTINOK A.

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri