Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Analiz: Bir Uygulama


Creative Commons License

Usta D. , Büyüklü A. H.

International Journal of Scientific and Technological Research , cilt.5, sa.11, ss.42-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 11
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.7176/jstr/5-11-07
  • Dergi Adı: International Journal of Scientific and Technological Research
  • Sayfa Sayıları: ss.42-58

Özet

Nicel ve nitel kriterlere sahip karmaşık problemleri çözmek için Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler karar süreci, kriterlere göre modelleme ve analiz etme sürecini kapsar. Karar verme işlemi, istenilen kriterlerin sağlanması şartı altında alternatifler içerisinde optimal kararın belirlenmesi sürecidir. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin uygulama alanı oldukça geniştir. Mikro ölçekte kariyer planlaması, kişisel kararlar, orta ölçekte, işletmelerde yatırım kararları, stratejik kararlar makro ölçekte ise makro ekonomik kararların verilmesi gibi problemlerin çözümünde kullanılırlar. Literatürde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin kullanıldığı birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmada kariyer planlaması amaçlanmıştır. Çalışmada, en çok kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), ELECTRE ve TOPSIS yöntemleri hakkında teorik bilgi verildikten sonra istatistik bölümünden yeni mezun olmuş bir kişi için iş alternatiflerinden en uygununu seçme problemi çözülmüştür. Böylelikle her üç analiz türü içinde optimal karar bulunup sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Problems are used for solving complex problems with quantitative and qualitative criteria. These methods include decision, modeling and analysis process. Decision making activity is the process of determining the optimal decision among the alternatives under the condition of meeting the intended criteria. MCDM has a wide range of application areas. It may be used in problem solving in career planning, personal decision at micro scale, investment decisions at enterprises or strategic decisions at medium scale, and making economic decisions at macro scale. Many studies may be found in literature in which MCDM methods are used. The aim of this study is application and comparison of three MCDM methods such as AHP, ELECTRE and TOPSIS on career planning. The study first gives theoretical information about the three widely used MCDM methods, Analytic Hierarchy Process (AHP), ELECTRE and TOPSIS and then compares the results from the three analysis types in order to find the optimal decision by means of an application.