3 Aril Kumarin Türevlerinin Sentezi Ve İnsan Monoamin Oksidaz A Ve B İnhibitörleri Olarak Etkilerinin İncelenmesi


YÜCE DURSUN B., Şahin E., DANIŞ Ö. , DEMİR S. , OGAN A. , ERDEM S.

27. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye