Post-Feminizm Bağlamında "Chick Flicks" Filmlerdeki Kadın Temsili: Stajyer Filmi Örneği


Bostan A. D.

Film Okumaları , F. Neşe Kaplan, Editör, Parşömen Yayınevi, İstanbul, ss.259-278, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Parşömen Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.259-278
  • Editörler: F. Neşe Kaplan, Editör

Özet

Bu çalışmada Nancy Meyers’in 2015 yılında vizyona giren Stajyer(The Intern) filmi, Algirdas Julien Greimas’ın göstergebilimsel dörtgen modeli uyarınca analiz edilecektir. Çalışmada, Stajyerfilminde kurulan karşıtlıkların tespit edilmesi ve bu karşıtlıkların post feminizm bağlamında tartışılması amaçlanmaktadır. Kadınların hoşlandığı filmler şeklinde tanımlanan “chick flicks” kategorisinde yer alanStajyerfilmi, post-feminizm tartışmaları için incelenmeye değer bir örnektir. Filmin anlatısal yapısında kurulan karşıtlıkların neoliberalizm ile yakından ilişkili bir söylemsel fenomen olan post-feminizm ile ilişkili olduğu görülmüştür.