Periodontitis hastalarında tükürükte doku faktörü aktivitesinin tayini


OKTAY N. Ş. , Bal Ö. Ö. , Noyan Ü., ALTURFAN E. I.

23rd International Dental congress, 21 - 24 Eylül 2017