Transkorneal Elektriksel Stimulasyon Terapisinin Retinitis Pigmentosa Hastalarının Görsel Fonksiyonu Üzerine Etkisi.


Dizdar Yiğit D., Sevik M. O. , Şahin Ö.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9 - 13 December 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1