Transkorneal Elektriksel Stimulasyon Terapisinin Retinitis Pigmentosa Hastalarının Görsel Fonksiyonu Üzerine Etkisi.


Dizdar Yiğit D., Sevik M. O. , Şahin Ö.

TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı, 9 - 13 Aralık 2020, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1