Bazı Ülkelerin Organ Aktarımı ile İlgili Yasalarının Aydınlatılmış Onam Açısından Değerlendirilmesi. (An evaluation of Some Countries’ Organ Transplantation Laws from the Perspective of Informed Consent)


GÖRKEY Ş.

II Symposium of Medical Ethics, Turkey, 16 March 1995 - 16 March 1996

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey