Bazı Ülkelerin Organ Aktarımı ile İlgili Yasalarının Aydınlatılmış Onam Açısından Değerlendirilmesi. (An evaluation of Some Countries’ Organ Transplantation Laws from the Perspective of Informed Consent)


GÖRKEY Ş.

II Symposium of Medical Ethics, Türkiye, 16 Mart 1995 - 16 Mart 1996

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye