Tekstilde Malzemenin Işıkla İlişkisi Üzerine Deneysel Bir Yaklaşım ’7 Kumaş, 7 Yüz, 14 El ile Anadolu’ya Dokunmak’


Creative Commons License

Özdemir Uysal B.

YEDİ, sa.17, ss.77-86, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: YEDİ
  • Sayfa Sayıları: ss.77-86

Özet

Farklı sanatçılar tarafından yapılmış sanatsal tekstiller veya bu tekstil eserler üzerindeki araştırmalara bakıldığında, çalışmalardaki belirleyiciöğenin, tekstilde renk, doku, örgü ya da bunların birlikte kullanımlarının olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, tekstil yapılarını oluşturan liflerin farklıteknikler ile kullanım biçimleri doğrultusunda ortaya çıkan hacimli nesnelerin ışıkla olan ilişkisi bağlamında, bo- yut kavramı da ön planaçıkmaktadır. Bu tür hacimli tekstil nesnelerde ışık geçirgenliği konusu, daha önceden sıklıkla ele alınmamış bir konu olması nedeni ile bumakalede, ışığın nesne üzerindeki etkisi ve yarattığı boyut bakımından incelenmiştir. ‘Bezce 2016 Anadolu’ya Dokunan Bezler’ Uluslararası TekstilSanatı Sergisi’nde yer alan örneklerin ele alındığı makalede yaratma ve üretme süreci değerlen- dirilmiştir. Makaleye konu olan çalışmadadeneysel bir süreç takip edilmiştir. Makalede, Anadolu’ya Dokunduk’ adlı bu çalışmanın deneysel süreci, tüm aşamaları ve kullanılanmalzemenin özellikleri ile seçilme nedenleri ve malzemenin geçirgenliğinin estetik açıdan değerlendirilmesi ele alınmış, fotoğraflar eşliğindeirdelenmiştir. Sonuçta, bezin geçirgenliği ile sanatçının kazandığı biçimlendirmedeki olanaklar ortaya konmaya çalışılmıştır.