Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına Konu Olması


YILMAZ A.

oniki levha, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: oniki levha
  • City: İstanbul

Abstract

Joint stock companies are a type of company whose capital is defined and divided into shares. The share of a joint stock company can be subject to legal transactions on its own, and this allows the share to be used in many different ways and for economic purposes. In our study, we examined the pledge and the right of retention. The shares of joint stock companies are subject to pledge right due to its ease in realization. The right of pledge gives the owner the authority to realization the pledged and to cover the debt if the secured debt is not paid. The holder of the pledge right does not have the authority to use the pledged and to benefit from its gaining’s. The right of retention is stated in the doctrine as the legal pledge. The right of retention arising from the realization of the legal conditions. The right of retention is a very important type of guarantee because it gives the authority to realization the goods.

Anonim ortaklıklar, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş bir şirket türüdür. Anonim ortaklık sermayesinin paylara bölünmüş olması payın tek başına hukuki işlemlere konu olmasını mümkün kılmakta, bu durum payın ekonomik hayatta birçok farklı şekilde ve amaç için kullanılmasına da olanak sağlamaktadır. Çalışmamızda, uygulamada bir alacağın teminat altına alınması amacıyla sıklıkla başvurulan rehin ve hapis haklarının anonim ortaklık payı üzerinde tesis edilmesi incelenmiştir. Rehin hakkı, bir alacağın teminat altına alınması amacıyla uygulamada sıklıkla başvurulan bir kurumdur. Anonim ortaklık payları ise rehnedilmelerindeki ve paraya çevrilmelerindeki kolaylıklar sebebiyle rehin hakkına konu edinmektedirler. Rehin hakkı, sahibine, teminat altına alınan alacağın ödenmemesi durumunda rehin konusunu paraya çevirtme ve bu paradan alacağını karşılama yetkisi vermektedir. Rehin hakkı sahibinin rehin konusunu kullanma ve semerelerinden yararlanma yetkisi ise bulunmamaktadır. Hapis hakkı ise doktrinde kanuni rehin hakkı olarak ifade edilmektedir. Kanuni şartlarının gerçekleşmesiyle kendiliğinden doğan hapis hakkı, hakka konu eşyayı parya çevirme yetkisi vermesi sebebiyle oldukça önemli bir teminat türüdür.