AB Üyeliği Sürecinde Türkiye’de Tıp Etiği Alanında Yapılması Gerekenler ve “Ulusal Etik Komite Kurulmasının Gerekliliği. (What Should Have Been Done in Turkey on the way to the Membership to European Union and the Necessity to Establish a National Ethics Committee )


Görkey Ş.

Marmara Tıp Günleri 6 – Tıp Etiği. (Marmara Medical Days 6 – Medical Ethics), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Yayınlanmadı
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye