Lanreotid ve Peginterferon Alfa 28 tedavilerinin Koledok Ligasyon Yöntemi ile Oluşturulan Deneysel Karaciğer Fibrozu Üzerine Etkisi


TAHAN G., EREN F., TARÇIN O., TAHAN V., AKIN H., ŞAHİN H. , ...Daha Fazla

23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye